לשיחה עם מומחה ללא עלות חייגו:

יעוץ נגישות

התאמות נגישות

בתי עסק המספקים שירות לציבור, חייבים, על פי חוק, להיות נגישים עבור אנשים בעלי מוגבלות.
כדי להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להציג, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו, כי אכן מתקיימות אצלם התאמות הנגישות. 
במהלך תהליך זה נבדקת נגישות העסק על ידי נציג מטעם הרשות המקומית. נגישות תקינה מרחיבה את פוטנציאל מספר הלקוחות לעסק שלך ומאפשרת גם לאוכלוסייה המהווה כמעט 20% מהאוכלוסיה, להנות מגישה נוחה ובטוחה. חברת HP-Eng מתמחה בהנגשת עסקים לכלל האוכלוסיה,ומבצעת את כל הבדיקות וההתאמות הנחוצות להנגשת העסק שלכם.

logo1.png
השאירו פרטים
ונחזור אליכם

Thanks for submitting!

Image by Paul Green

סקר נגישות מתו"ס

Image by Robert Ruggiero

היתרי בנייה

Image by Jp Valery

הכנת אומדנים לביצוע

Blue Print

הנגשה ייעודית

בין לקוחותינו

 כחולרשימת לוגואים.jpg